Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem podanych danych osobowych jest Zielone Design z siedzibą w Gliwicach ul. Kozielska 93/16.
  2. Dane przetwarzane są w celach usługowo-projektowych.
  3. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych są przepisy, które weszły w życie dnia 25 maja 2018 r.
  4. Zebrane dane będą przechowywane do realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan,iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r.